Denne lenken fører deg til en seperat nettside hvor du enkelt kan skrive inn hvor du vil kjøre fra og til, det vil da bli utregnet en ca pris på turen du ønsker å bestille.

Merk: Du bestiller ikke tur, det må gjøres per telefon direkte til oss.
Prisene i kalkulatoren er kun retningsgivende og det tas forbehold om at priser på reelle turer kan avvike fra estimatet.
Rosendal: 917 81 000

Husnes:     917 82 000

Halsnøy:   917 83 000
Norges Taxiforbund
Taxikalkulator
Informasjon for kunden
Regler for avbestilling
Utleie av minibuss
Jobbmulighet
Saldo på TT-Kort
Velkommen til Kvinnherad Taxi sine hjemmesider.

Vår hensikt med denne hjemmesiden er å kunne tilby våre kunder bedre informasjon om selskapet. Her finner du forskjellig informasjon om oss, våre priser og forskjellige hjelpemidler for deg som kunde.

Kvinnherad Taxi er et AS selskap som eies og drives i sammarbeid mellom flere eiere som innehar taxi-løyver drevet under Kvinnherad Taxi AS. Kvinnherad Taxi har 4 eiere. Sammen driver de  9 løyver.
Våre biler er fordelt med "stasjoner" flere steder i kommunen for å gi best mulig dekning, bilene er fordelt slik;

Husnes: 4 biler.
Halsnøy: 2 biler.
Rosendal: 2 biler.

Vi har:
1 bil med 16 seter
3 biler med 9 seter
2 biler med 7 seter
3 biler med 5 seter
E-post: post@kvhtaxi.no